اخذ تأییدیه آندهای آلومینیوم دستبندی از شرکت تأسیسات دریایی ایران

طی بازدید کارشناسان و بازرسین فنی - مهندسی شرکت تأسیسات دریایی ایران، روند تولید و کیفیت ساخت آندهای آلومینیوم دستبندی موفق به اخذ تأییدیه گردید. مجموعه برناگداز با بهره‌مندی از کادری مجرب، متخصصان خوردگی و طراحان حفاظت کاتدیک قادر به بومی سازی آندهای آلومینیوم دستنبدی 32 اینچی جهت حفاظت کاتدیک خطوط لوله مدفون در خاک جهت انتقال انواع میعانات گازی شده است.

 

bornagodaz bracelet aluminum anode

 

 

  

آخرین مطالب

Contact us

02156233930-02156233929
02156232587-02156236590
02156230236
 Info@bornagodaz.com
Tehran Province, Shamsabad Industrial City, Golbarg Number 2

     

bornagodaz map

Bornagodaz

BORNA Godaz Company was established on the path of development of BORNA Electronic activities in the field of cathodic protection in 2004. ...

more...

 

Download Bornagodaz General catalouge

All rights reserved for the birthagodaz group.

Designed and developed by Nonegar Processing